Προστασία προσωπικών δεδομένων και Πολιτικής Cookie

Πολιτική Προστασίας – Απορρήτου - Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ο σεβασμός των Προσωπικών σας Δεδομένων δεν είναι μόνο νομική μας υποχρέωση, αλλά και ηθική μας υποχρέωση και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και είναι σύμφωνη με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, γνωστό ως GDPR και της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τις οποίες σεβόμαστε και τηρούμε. 
Ο ιστότοπος www.waterpurity.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε και διαχειρίζεται η εταιρία με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ», που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71410 και εκπροσωπείται νόμιμα με Α.Φ.Μ. 059288845 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας www.waterpurity.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 2810 322222. Οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών αυτής περιγράφουν τη διαδικασία συλλογής των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας/πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος μας και τη χρήση των δεδομένων αυτών από την ιστοσελίδα μας www.waterpurity.gr και τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. Οι παρακάτω αναφερόμενοι όροι εφαρμόζονται κατά την χρήση της ιστοσελίδας μας με εμπορικό σήμα και με διεύθυνση www.waterpurity.gr. Ενημερώνουμε ότι κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είτε ως επισκέπτης, είτε ως πελάτης ανάλογα αν επισκέπτεται μόνο την ιστοσελίδα μας ή αν προβαίνει σε παραγγελία, θα πρέπει και θεωρείται από εμάς ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα χωρίς καμία εξαίρεση τους όρους, ενώ οποιοσδήποτε χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από την επίσκεψη και από κάθε συναλλαγή ή χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας. 
Η waterpurity.gr συμμορφώνεται προς το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων με αρ. 2016/679/ΕΕ, το διεθνές, ευρωπαϊκό και εσωτερικό δίκαιο και τις διατάξεις του Ν.2251/1994, την οδηγία 2000/31/ΕΚ και το ΠΔ 131/2003 για το ηλεκτρονικό εμπόριο, του Ν. 2472/1997, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 Ν. 2819/2000 και οδηγίες με αρ. 95/46/ΕΚ και 97/66ΕΚ.
Η συλλογή των προσωπικών πληροφοριών των πελατών μας έχει ως βασικούς σκοπούς:
1. την ορθή και αποτελεσματική πραγματοποίηση των παραγγελιών - συναλλαγών των πελατών με την επιχείρηση μας 
2. την ενημέρωση μας αναφορικά με τις απαιτήσεις των πελατών σχετικά με τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος
Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται κατόπιν συναίνεσης σας και αφορά αποκλειστικά τη διαδικασία ολοκλήρωσης των σκοπών λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας.
Η περιήγηση στην ιστοσελίδα μας πραγματοποιείται ανώνυμα (χωρίς δηλαδή να αποκαλύπτεται οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που να σας ταυτοποιεί).
Τα στοιχεία που σχετίζονται με εσάς τον επισκέπτη της ιστοσελίδας μας και καταγράφονται, είναι τα ακόλουθα:
η διεύθυνση IP σας, τα στοιχεία της συσκευής που χρησιμοποιείτε (λειτουργικό, διαστάσεις οθόνης κλπ), το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας που επισκέπτεστε, το χρόνος παραμονής σας σε κάθε σελίδα μας χωριστά τον browser (φυλλομετρητή) που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό του υπολογιστή σας. 
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα συλλέγει αποκλειστικά και μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την ασφαλή διενέργεια και εκτέλεση των παραγγελιών των πελατών μας και για τους καθορισμένους και νόμιμους σκοπούς.
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα σας ζητήσουμε να μας τα παρέχετε είτε σε περίπτωση που θέλετε να δημιουργήσετε λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας είτε για να αγοράσετε προϊόντα ενώ μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύψετε τα προσωπικά σας δεδομένα-την ταυτότητα σας. 
Έτσι η ιστοσελίδα μας συλλέγει 1. Τα στοιχεία του πελάτη 2. Τα στοιχεία που δίνονται προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία και τα στοιχεία που δίνονται κατά την σύνδεση του χρήστη μέσω άλλης πλατφόρμας. Για να παραγγείλετε προϊόντα από την ιστοσελίδα μας θα σας ζητηθεί να μας δώσετε, το ονοματεπώνυμο σας, τη διεύθυνση σας, τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας . Μπορούν επίσης να ζητηθούν στοιχεία τιμολόγησης όπως ΑΦΜ. Η συλλογή των εν λόγω πληροφοριών είναι αναγκαία, προκειμένου να εξακριβώσουμε την ταυτότητα σας, για να επικοινωνούμε μαζί σας και να εκδίδουμε τα αντίστοιχα παραστατικά.
Συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα κατά τη δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα μας , όπου μας παρέχετε το όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης, email, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, κατά την εγγραφή σας για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό, όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή τηλεφωνική επικοινωνία, όταν σχολιάζετε την ιστοσελίδα μας ως πελάτης.
Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους συναινούν και αποδέχονται την επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της εταιρίας μας. Η ιστοσελίδα μας δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης μας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα όσο καιρό έχετε λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας, ενώ τα προσωπικά δεδομένα σας που αφορούν αγορές προϊόντων, τα διατηρούμε για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Σε περίπτωση παραγγελίας θα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα για πέντε χρόνια ώστε να συμμορφωθούμε με τις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις μας, ενώ αν η παραγγελία περιλάμβανε εγγύηση, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι το τέλος της εγγύησης. Σε κάθε περίπτωση αδράνειάς του λογαριασμού και μη συναλλαγής σας με το κατάστημά μας διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, η δε εκκαθάριση θα γίνεται κάθε Δεκέμβριο ανεξάρτητα από την ημερομηνία συλλογής των προσωπικών δεδομένων του πελάτη.
Η ιστοσελίδα μας σε καμία περίπτωση δεν θα κάνει γνωστή την ηλεκτρονική διεύθυνση σας ή άλλα προσωπικά σας δεδομένα για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς προώθησης ή/και επικοινωνίας σε τρίτους, παρά μόνο μετά από ρητή συναίνεση σας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον GDPR. Η ιστοσελίδα μας σε καμία περίπτωση δεν θα κάνει χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για άλλους σκοπούς πέραν από αυτούς που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Σεβόμαστε την ατομικότητα σας και τις επιλογές σας και έτσι δηλώνουμε ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβούμε σε οποιαδήποτε παράνομη ή αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, δεν θα μεταβιβάσουμε προς οποιονδήποτε τρίτο προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς. Εξάλλου ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείτε να διαγράψετε οριστικά τα προσωπικά σας στοιχεία. Η υποβολή των στοιχείων σας για να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας επέχει θέσει υπευθύνου δηλώσεως και οποιαδήποτε ψευδής δήλωση επισύρει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις. Ανήλικοι χρήστες του ιστότοπου μας μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες μας μόνο με τη ρητή συγκατάθεση των κηδεμόνων τους. Να σημειωθεί ότι όταν προβαίνετε, είτε μέσα από τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας, είτε μέσα από τη διαδικασία τηλεφωνικής παραγγελίας στη γνωστοποίηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή/και του αριθμού κινητού σας τηλεφώνου, ή οποιαδήποτε άλλου προσωπικού σας δεδομένο, επιλέγετε ταυτόχρονα τη χορήγηση και τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς.

Να σημειωθεί ότι σε καμία περίπτωση δεν αποθηκεύονται στοιχεία πιστωτικής κάρτας αφού η εκκαθάριση της συναλλαγής σας γίνεται με μέθοδο ανακατεύθυνσης στο ασφαλές δικτυακό περιβάλλον της ALPHA BANK

Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας και της προστασίας των δεδομένων σας είναι ο Ρουσσάκης Μανώλης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810233355 και email επικοινωνίας dpo@waterpurity.gr.
Ρητά συμφωνείται ότι οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και εν γένει εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ. Συμφωνείται επίσης ρητά ότι τυχόν αναφυόμενες διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων, υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.
Ενημερώνουμε επίσης ότι σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από τον ιστότοπό μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Επίσης μπορεί να επικοινωνήσει, στο +30 2106460284, +30 2106460784 ή με email στο info@eccgreece.gr. με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας
Υποχρεώσεις χρήστη ιστοσελίδας:
Υποχρεούστε να μην χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα για την διενέργεια παράνομων πράξεων ή ενεργειών που παραβιάζουν την νομοθεσία και συγκεκριμένα τον Ποινικό Κώδικα, Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, την Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, τη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.
Να μην παραβιάζετε οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων.
Να μας παρέχετε αληθή προσωπικά στοιχεία κατά τη διαδικασία της εγγραφής σας.
Να μας παρέχετε αληθή στοιχεία πληρωμής και παράδοσης για τις παραγγελίες που κάνετε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
Να κρατάτε μυστικό το username-αναγνωριστικό όνομα και τον κωδικό πρόσβασής σας-password (username, password) ενώ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού και του συνθηματικού σας οφείλετε να μας ενημερώσετε άμεσα με email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση support@waterpurity.gr. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης και του αναγνωριστικού ονόματος σας αν δεν γνωρίζουμε τίποτα από εσάς.
Δικαιώματα χρήστη ιστοσελίδας: 
Όποιος χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μας δικαιούται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα δηλαδή μπορεί να ενημερωθείτε από εμάς για το εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, το είδος των δεδομένων που διατηρούμε, ποιοι έχουν πρόσβαση, πόσο διάστημα τα κρατάμε αποθηκευμένα, όπως και για τα υπόλοιπα δικαιώματα σας όπως διαγραφή, διόρθωση των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας όπως επίσης και δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και καταγγελίας σε εποπτική αρχή (σύμφωνα με τα άρθρα 13 έως 20 του Κανονισμού 679/2016 GDPR). Σας γνωστοποιούμε ότι υπάρχει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , οδός Κηφισίας 1-3 Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600 και email contact@dpa.gr, όπου μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία. 
Αν υφίσταται λάθος στα δεδομένα μπορείτε να τα διορθώσετε, όπως επίσης μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας αν δεν είναι απαραίτητα ή αν θέλετε να ανακαλέσετε τη συναίνεση σας, όπως επίσης και να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία δεδομένων σας.
Επίσης μπορείτε ζητήσετε τη φορητότητα (σύμφωνα με τη δυνατότητα που σας δίνει ο Κανονισμός 2016/679 GDPR) των προσωπικών σας δεδομένων, ή να ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε διαφορετικό υπεύθυνο επεξεργασίας.
Έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή με ενημέρωση μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - email σε εμάς ή στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (σύμφωνα με το άρθρο 2 περ. ια του Ν. 2472/1997 και το άρθρο 7 του Κανονισμού 679/2016 GDPR).
Συμπερασματικά έχετε δικαίωμα στην ενημέρωση, δικαίωμα στην πρόσβαση και διόρθωσή των προσωπικών σας δεδομένων, δικαίωμα στη διαγραφή τους, δικαίωμα στον περιορισμό επεξεργασίας τους, δικαίωμα στην ανάκληση συναίνεσης, δικαίωμα στη φορητότητα.
Υπάρχει δυνατότητα κατόπιν συναίνεσης σας να σας στέλνουμε μηνύματα-ενημερωτικό υλικό για τα προϊόντα μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε ενημερωτικό δελτίο (newsletter) τροποποιώντας τις επιλογές σας σαν χρήστης ενώ μπορείτε και να επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@waterpurity.gr.
Να σημειωθεί ότι δεν αποστέλλουμε ανεπιθύμητα εμπορικά μηνύματα (spam) και δεν επιτρέπουμε τα email που αποστέλλονται από και προς τον ιστότοπο μας να περιέχουν ψευδείς και παραπλανητικές πληροφορίες αναφορικά με τα προϊόντα μας, να μην συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, να χρησιμοποιούνται μη έγκυρα ονόματα χώρου, ή επικεφαλίδες, ή να χρησιμοποιούν άλλους τρόπους παραπλάνησης. 
Δεν επιτρέπεται από τους χρήστες της ιστοσελίδας η συλλογή ηλεκτρονικών διευθύνσεων ή προσωπικών στοιχείων καθώς επίσης και κάθε αθέμιτη και παράνομη χρήση των υπηρεσιών μας ενώ μπορούμε ανά πάσα στιγμή που αντιληφθούμε ότι κάποιος προσπαθεί να βλάψει τον ιστότοπο, απενεργοποιήσει ή παρεμποδίζει τις υπηρεσίες μας, να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μπλοκάρουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μια διεύθυνση ΙΡ.
Ενημερώνουμε ότι θα διαγράψουμε οποιοδήποτε λογαριασμό παραβιάζει την παρούσα πολιτική, ενώ δεν μπορείτε να αποστέλλετε email μέσω του δικτυακού τόπου μας σε τρίτους. 
Αποτελεί ύψιστη υποχρέωση μας να διαφυλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Έτσι σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο TLS, το οποίο κρυπτογραφεί τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της πιστωτικής κάρτας έτσι ώστε να μην αποκρυπτογραφούνται ή αλλαχθούν κατά την μεταφορά τους στο INTERNET και έτσι διασφαλίζουμε με κάθε τρόπο ασφαλείς εμπορικές συναλλαγές. 
Ο χρήστης που έχει λογαριασμό χρησιμοποιεί το username και τον κωδικό του password. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό σας password όποτε θέλετε και είστε ο μόνος που τον γνωρίζετε και έχετε την ευθύνη να τον κρατάτε μυστικό από τρίτους.